izmir escort bayan abella danger porno porno sıkış swinger hikayeler porno rokettube paply.org

38° Az bulutlu
 • EURO
  Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/bozovama/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 176
 • DOLAR
  Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/bozovama/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 180

Ak Parti ilçe başkanlığından sert açıklama

Ak Parti Bozova ilçe başkanlığından yapılan açıklamada, “son zamanlarda parti aleyhine bazı kesimlerin sosyal medya üzerinden parti teşkilatına yönelik ve ilçe de siyaseti yeniden dizayn etme girişiminde bulundukları gözlemlendi” denildi. Açıklamada partinin hedeflerine aykırı davrananlara ceza verileceği açıklandı. Ak Parti Bozova İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Siyasetçilerin milletimizin sorumluluğunu layıkıyla taşıyamayacağına inanan, […]
YEREL HABERLER - 1 Ağustos 2018 16:41 A A

Ak Parti Bozova ilçe başkanlığından yapılan açıklamada, “son zamanlarda parti aleyhine bazı kesimlerin sosyal medya üzerinden parti teşkilatına yönelik ve ilçe de siyaseti yeniden dizayn etme girişiminde bulundukları gözlemlendi” denildi. Açıklamada partinin hedeflerine aykırı davrananlara ceza verileceği açıklandı.

Ak Parti Bozova İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Siyasetçilerin milletimizin sorumluluğunu layıkıyla taşıyamayacağına inanan, bu nedenle siyasete ve siyasetçiye güvenmeyen, siyaseti ve siyasetçiyi itibarsızlaştırmak isteyen vesayetçi anlayış,  AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren buna karşı başlattığı mücadele ve sandıkta tezahür eden milli iradeye sahip çıkmayı siyasi namus kabul etmesinin bir sonucu olarak tarihin tozlu sayfalarında çoktan yerini almıştır. Demokrasiyi ve milletin iradesini yücelterek milletin iradesi üzerindeki gölgeleri ortadan tamamen kaldıran Partimiz, siyasete ve siyasetçiye yeniden itibar kazandırmış, böylece tepeden inmeci ve dayatmacı yöntemlerle total anlayışların topluma kabul ettirilmeye çalışılması bugün için etkisini yitiren bir yöntem olmuştur.

Öte yandan çetelerle ve illegal yapılanmalarla başarılı bir mücadele veren Ak Parti, demokrasiyi, halkın geniş boyutlu katılımı ile sürekli geliştirilmesi gereken bir süreç olarak görüp tüm kurum ve kurallarıyla tam anlamıyla hayata geçirmiştir. Bu sayede daha çok demokratikleşen ülkemizde sivil toplum kuruluşları, medya, kanaat önderleri, meslek kuruluşları gibi kesimler ve örgütler aktif rol oynamaya başlamıştır. Ancak bunların kendilerini siyasal partilerin yerine ikame ederek, re’sen mesnetsiz açıklamalar yapması asla kabul edilemez.

Nitekim bizim siyasi anlayışımıza göre milletin iradesi esastır ve millet iradesini gölgede bırakacak hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilemez. Hiç bir bireysel baskı kabul edilemez.

Bu itibarla Ak Parti, toplum mühendisliği ile sun’i gerilimler ve krizler üreten vesayetçi anlayışı kesinlikle reddeder.

Buna rağmen tüm bu değişim, dönüşüm ve gelişmelerden bihaber oldukları son derece açık olan bazı kişilerin, son zamanlarda işini gücünü bırakarak sosyal medyada İlçe Teşkilatımız adına veya Teşkilatımıza yönelik beyanatlarda bulunmak suretiyle, sözüm ona İlçemizde siyaseti dizayn etme gibi bir girişimde bulundukları tarafımızdan müşahede edilmiştir.

Dolayısıyla delegelerimizin çoğunluğunun desteği ve teveccühü ile seçildiğimiz İlçe Kongremizin yapıldığı günden beri Genel Merkezimizin aday olarak gösterdiği şahsım başta olmak üzere İlçe Teşkilatımıza yönelik tahkir ve tezyif edici mahiyetteki veya kendisini Partimizin yetkili organlarının yerine koyarak şu vekili isteriz yada şunu istemeyiz şeklindeki haddini ve maksadını aşan beyanatların sosyal medyada fütursuzca paylaşılmasının kabul edilmesinin asla mümkün olmadığı, bu tür açıklamaları yapmak suretiyle İlçemizde siyaset mühendisliğine soyunanların teşkilatımızın bilgisi dahilinde ve yakın takibinde olduğu, anılan türdeki eylem ve söylemlerde bulunanlar hakkında İlçe Teşkilatımızca rutin olarak raporlaştırılan sağlıklı bilgilerin her ay Genel Merkezimizle paylaşıldığı hususları, binlerce yıllık bir dava Partisi olan Ak Parti’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımız / Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gerçek manada gönül veren dava arkadaşlarımız ve tüm vatandaşlarımız tarafından bilinmelidir.

Bu bağlamda rant peşinde oldukları son derece açık olan ve Partimizle hiçbir ilgisi olmayan bu zevat açıkça bilmelidirler ki iktidarında saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadele alanında köklü adımlar atan AK Parti, iktidara geldiği günden itibaren yolsuzluğa karşı kapsamlı ve tavizsiz bir mücadele başlatmış, alınan tedbirler sayesinde Türkiye, yolsuzlukla mücadelede çok önemli bir mesafe kat etmiştir. AK Parti’nin yolsuzlukla mücadele konusundaki son derece kararlı olan bu tutumu, güçlenerek devam edecektir.

Demokratik bir ülkede vatandaşların sorunlarını siyasi yollarla çözme çabası içinde olmalarından daha doğal bir durum olamaz. Vatandaşları siyasi alanın dışında tutmak, doğrudan onları hukuk devleti sınırları içinde çözüm üretme sürecinin dışına itmek anlamına gelir. Siyasal katılım hakkı, elbette ki sadece vatandaşların seçimlerde oy vermesi değil, kamu ile ilgili kararların alınması, uygulanması ve denetlenmesine katkıda bulunma yollarının açık olmasını ifade eder. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımız siyasi partilere üye olma, siyasi görüşlerini özgürce ifade edebilme ve partileri ya da partilerin izlediği politikaları eleştirebilme hakkına sahiptir. Ancak bu hak, hiçbir zaman Parti yöneticilerini direk hedef alıp onların kişilik haklarına yönelik tahkir ve tezyif edici veya Partinin yetkili organlarına rağmen onların görev alanlarına ilişkin o organlar adına re’sen yapılan beyanatları sosyal medyada paylaşma hakkı anlamına gelmez..!

Bu itibarla görüşlerini paylaşan vatandaşlarımız partili ise partimizin disiplin kurallarına uyma gibi bir mecburiyetlerinin olduğu, asla unutulmamalıdır. Partili değil ise Partimiz adına değil ; kendi partileri adına

başkasına zarar vermeyecek, Devletimiz ve Milletimizin bekasına, birlik ve beraberliğimizin bozulmasına sebep olmayacak her türlü fikrini gayet medeni bir şekilde yayma hürriyeti zaten Anayasal güvence altında bulunmaktadır.

Bu bağlamda şunu önemle hatırlatmak gerekir ki Partili hiç bir görevli, Partinin amaç ve hedeflerine aykırı davranış ve çalışmalar içine giremez. Aksi takdirde Parti disiplinine muğayyir hareket etmiş olur ki Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında basın yoluyla incitici beyanlarda bulunmak, Partilinin “uyarma” cezası ile cezalandırılmasını, Parti içinde ve Parti faaliyetlerinde kişisel çıkar gözetir tutumlar sergilemek, Partilinin “kınama” cezası ile cezalandırılmasını gerektiren tutum ve davranışlardır.

Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında gerçek dışı haber yaymak, iftira, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak, Partiden geçici olarak ihraç edilmeyi, Milletin ülkesi ve devletiyle olan birliğine ve bölünmez bütünlüğüne zarar verici faaliyetler içinde olmak, Kongrelerde menfaat karşılığı oylama sonuçlarına tesir etmek, Parti Yöneticileri, Üyeleri veya Parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak, Partiyi ve Parti çalışmalarını alet ederek çıkar sağlamak, Partili olmayı nüfuz sayarak kötüye kullanmak gibi eylem ve işlemler ise Partiden kesin olarak ihraç edilmeyi gerektiren disiplin suçlarıdır.

Bu nedenle partili olsun yada olmasın hiç kimse bir dava partisi olan Ak Parti’ye gönül veren vatandaşlarımızın arasına nifak sokma gibi haddini aşan bir hakka sahip değildir. Zımnen de olsa böyle bir niyeti olanların partimizde yeri asla olamaz. Bu düşüncede olan zevatı deşifre etmek bizim asli görevlerimiz arasında olduğundan, sinsice hareket ederek partililerimizi bölmeye çalışanların, daha fazla zarar vermeden bir an önce Ak Parti’yi terk etmeleri, öncelikle kendilerinin yararına olacaktır…!

 

Partimiz; binlerce yıldır aynı coğrafya üzerinde barış, dostluk ve kardeşlik içinde birlikte yaşayan, ortak bir kaderi paylaşan, sevinçleri, kederleri, kıvançları ortak olan tüm halkımızın partisidir. Siyaset, bir toplumun bugününü doğru kurallar ve yöntemlerle inşa etme ve geleceğini de doğru projelendirme iradesidir. Bu anlamda Partimiz, İlçemizdeki siyaset anlayışının tümden gözden geçirilmesi gerektiğine inanmaktadır.

 

Siyaset anlayışımıza göre milletin iradesi esastır. Millet iradesini gölgede bırakacak hiç bir uygulamaya müsamaha gösterilemez. Siyaset bir rant aracı değil ; halkımıza hizmet etme aracıdır. Zira Partimiz, siyaseti topluma hizmet etmenin bir aracı olarak görür. Dolayısıyla partimiz, bir sınıf ve kesimin değil bütün vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu sağlamaya çalışır. Kamu gücünün kötüye kullanılması sonucu ortaya çıkan yolsuzluklar başta olmak üzere, her türlü yolsuzlukla mücadele partimizin öncelikli politikaları arasındadır.

Öte yandan Partimize göre eğitim her alandaki kalkınmanın en önemli unsurudur. Eğitim alanında oluşacak zaaflar, hiç bir alandaki üstünlükle giderilemez. Buna karşılık eğitim alanında yakalanacak üstün seviyeler, diğer tüm alanların toplam kalitesini yükseltir. Eğitime bu bilinçle yaklaşan Partimiz, bu alandaki zaafları gidermeyi öncelikli hedeflerinden saymaktadır. Türkiye sevdası adıyla aydınlık ufuklara doğru başlattığımız yürüyüşümüzün varış noktasındaki onur ve gurur, bizimle birlikte yola çıkan herkesin olacaktır. Ak Parti, ideoloji dayatan veya rant dağıtan bir parti değildir, olmayacaktır. Partimiz, programındaki ilkeler çerçevesinde Türkiye’ye hizmeti esas alan bir kitle partisidir. Eski siyasi akla dayanan ayrışmaları reddediyoruz. Demokrasiye inanan, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, çoğulcu değerleri benimsemiş, ahlaki ve insani duygulara sahip olan herkese bu partinin çatısı altında yer vardır.

Yukarıda tadat edilen nedenlerle anılan tarzda yapılan hiç bir paylaşım yada açıklamaya itibar edilmemesi, sadece Partimizin yetkili organlarının açıklamalarının takip edilmesi gerektiği hususu izahtan varestedir.

Gayret, alın teri, ilkeli siyasi irade ve kararlılık bizden, teveccüh halkımızdandır. Allah milletimizin yâr ve yardımcısı olsun.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak UrfaEkspres

Bu haber 649 kez okundu.
YEREL HABERLER - 16:41 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

POPÜLER HABERLER

 • 01
  GENÇ AVUKAT SİYASETE  İLK ADIMINI ATTI
  Bozova ilçe olduğundan beri ilk kez genç, dinamik, tahsilli, makama, mevkiye ve paraya ihtiyacı olmayan bir siyasetçi ile tanışmak üzere. ÖNCE BİR ALİ ARUSOĞLUNU TANIYALIM : İlk ve Orta öğrenimini Şanlıurfada tamamladı. 2011- 2013 yılları arasında Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde, Cape Town Üniversitesinde Uluslararası Hukuk bölümünde Lisans eğitimi gördü. 2013- 2017 yılları arasında Yaşar […]
 • 02
  Twitter’da engelleme işlemi: Twitter’da engellendiğini nasıl anlarsın?
  Twitter’da etkileşimde olmak istemediğiniz ya da paylaşımlarını görmesini engellemek istediğiniz kişilere görünmez olabilirsiniz. Twitter engelleme işlemi sonrası karşı tarafa herhangi bildirim yapılmaz ama engellendiğini anlamanın yolları da vardır. Peki Twitter’da engellendiğini nasıl anlarsın? Yazımızdan engelleme/engel kaldırma işlemlerinin nasıl yapıldığını da öğrenebilirsiniz… Engellediğiniz kişi sizi takip edemez ya da size mesaj gönderemez. Ayrıca engellenen kişiden gelen […]
 • 03
  Kaymakam Halil İbrahim KAZAR Kimdir?
  1983 yılında İstanbul Eyüp Sultan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2008 yılında Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak 2011 yılında Bingöl Kaymakam Adayı olarak atandı. Mülkiye Müfettişi refakatinde Niğde Valiliği’nde teftiş stajını, Denizli Serinhisar ve Tekirdağ Malkara ilçelerinde kaymakam refikliği stajını tamamladı. İçişleri Bakanlığı’nın […]

YAZARLARIMIZ

 • SAVAŞ EKONOMİSİ VE SEÇİM POPİLİZMİ

  Türkiye’de  İhracat gelirleri, ithalat giderlerini karşılamazken, 3 milyon Suriyeli, Savaş ekonomisi derken, Seçim masrafları + bürokratik israf ülke ekonomisini sarstı. Savaş ekonomisini anlarım çünkü hattı müdafaadan sattı müdafaaya geçilmiştir. Gerekirse Suriye’ye gerekirse Sudan’ın Sevakin adasına gidilir. Hani diyorum adamlar 10 km öteden geliyorlarsa bir 500 km onlara doğru gidilir diye düşünenlerdenim. Fakat anlamadığım bir şey […]
 • Zamana Uymalı, Zamanı Uydurmalı

  Merhaba Sevgili MANŞET Okuyucuları, Çok yerde görmüşüzdür zamanla ilgili söylenmiş sözleri, yazılan yazıları. Okudukça da “aaa aynen bende bunu söylemeye çalışıyorum da kimse beni anlamıyor” gibi düşüncelere de kapılabiliyoruz. En çok rastladığım sözlerden bir tanesi de “zaman her şeyin ilacıdır” kalıbıdır. Ancak gerçekten de öyle midir acaba? İlaç mı olur zaman dertlerimize yoksa kendimizi uyuşturup […]
 • MENFAAT VE FAYDA

  Menfaat insanlara  az veya çok gelirine gelir ekleyen akraba eş ve dostlarına fayda getiren ama kişilik ve karakterinden çok şey kayıp ettiren menfaat.   İlgimi çeken bir şey bir partinin başkanı etrafında ikili oynayan bir veya birden fazla kişi veya ailenin olduğunu doğru olmadığını söylemini okudum.. Ne kadar doğru bir tespit.. Ama başkan bunu yeni fark […]
 • Deprem Değil Bina Öldürdü!

  Türkiye’ de meydana gelen her deprem sonrasında söylenen “deprem değil, yapı öldürür” klişesi gerçek oldu. Hem de ortada hiç bir deprem olayı yokken.. Ülkemizin aktif bir deprem bölgesi olduğu bilinen bir gerçek. Bu gerçek, her an her yerde her koşulda depreme maruz kalacağımızı hatırlamamız ve kabullenmemiz anlamına gelmektedir. Depremler birer doğal afettir ve doğal afetler  […]
 • REVAÇTAKİ MESLEK, YALAKALIK MI?

  Kendisine saygısını kaybetmiş insanların kendi çıkarları uğruna başkalarına gereksiz ya da hak etmediği iltifatlarda bulunmasına, “Yalakalık” , ” Yağcılık” yada “Dalkavukluk” denir. Yalakalık, tarih boyunca hep revaçta olan, asırlarca babadan oğula tevarüs eden, özellikle seçim arifesinde daha da tebarüz eden ve yetişen gençlerimizin, kolay edinilmesi bakımından,  gözde meslek olarak, maalesef bilinçsizce tercih ettikleri önemli (!) […]
 • ABD ARTIK HİÇ BİR ŞEYİ SAKLAMA GEREGİ BİLE DUYMUYOR

  FETÖ’ yü 1960 ilk bulan, 15 Temmuz gecesi Yunanistan’a kaçan helikopterde olan CIA eski Direktörü Graham FULLER ” İSLAMSIZ DÜNYA ” adlı bir kitap yazdı. Bakın o kitapta açık açık ne diyor. ABD’nin dünya hâkimiyeti önündeki tek engel SÜNNİ MÜSLÜMANLARADIR. Vahabilerle ortak çalışıyoruz. Şii’leri kullanıyoruz. Sünni iktidarların yıkılması, SÜNNİ’ ligin kalesi olan TÜRKİYE’ nin yıkılması […]
 • Ş.Urfa’ Da Siyaset Ve Basın

  Günümüz YENİ NESİL Siyaseti övmek, aklayıp, paklamak imana zarar akıllara ziyandır. Aslında basın nedir? Görevleri nelerdir? Bir daha göz atmakta yarar var. Basının görevleri arasında en önemlisi halkı İrşada davet etmesidir. Şimdi benim gazetecilik görev ve anlayışıma göre önümüzdeki yerel seçimlerde Ş.urfa halkına sandığa gitmemeyi tavsiye etmem gerektiğini düşünüyorum. Elbette bu mantığı doğuran sebepler vardır. […]
 • Yerel Seçimlere Doğru

  Kendi halinde, ziraatle uğraşan, el emeğiyle geçinen bir köylüyüm. Yirmibirinci yüzyıl veya üçüncü milenyumun başında, hala toprak evde yaşıyorum ve hala tezekle ısınmaya devam ediyorum. Demokrasi, seçme ve seçilme işinden anlamam. Yalnız seçimlere az bir süre kaldığında, seçilme heveslileri köye dadanır. İşte seçimi bunların gelişinden ve zaman buldukça eski televizyonumdan öğrenirim. Seçilmiş liderler ile yeni […]

escort malatya escort bursa escort antalya escort konya mersin escort